Pole in vrednotenje državnega tekmovanja

S kilkom na ustrezno alinejo spodaj boste dobili povezavo na testne pole in na navodila za vrednotenje državnega tekmovanja maldih zgodovinarjev. pole za tekmovanje na gimnazijahpole za tekmovanje na srednjih strokovnih šolah navodila za vrednotenje tekmovanja na...

PRAVILNIK DRŽAVNEGA TEKMOVANJA

PRAVILNIK O TEKMOVANJU ZA DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEVdoloča: cilje, vrste priznanj, razpis, organizacijo in vodenje tekmovanja, pripravo in vrednotenje nalog, vlogo učiteljev – mentorjev, način financiranja.Celoten pravilnik si lahko...

XV. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

XV. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA MLADIH ZGODOVINARJEVŠOLSKO LETO 2014-15 Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! S kilikom na ustrezno alinejo spodaj boste dobili povezavo na testne pole za izvedbo  tekmovanja.  Najprej vpišete geslo, ki ste ga dobili po elektronski...

XIV. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!  Organizacijski odbor XIV. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 03. julija 2014 določil vsebino XIV. tekmovanja mladih zgodovinarjev.  ► Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev...