XVII. tekmovanje mladih zgodovinarjev

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Organizacijski odbor XVII. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 27. junija 2017 določil vsebino XVII. tekmovanja mladih zgodovinarjev. ► Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev...

XVI. tekmovanje mladih zgodovinarjev

Tema tekmovanja: Slovenski naselitveni prostor od 10.-15. stoletja Šolsko tekmovanje: 31.1. 2018 Državno tekmovanje: 7.4. 2018 na Gimnaziji Ptuj Seznam literature in prijavnica bodo pripravljeni do konca avgusta.