Od Trubarja do Cankarja

Od Trubarja do Cankarja – oblikovanje zgodovinske učne transferzale za obdobje novega vekaUčitelji zgodovine že dalj časa opozarjamo na pomanjkanje dodatnih učnih gradiv z viri, s pomočjo katerih bi učenci pri pouku zgodovine razvijali spretnosti zbiranja in...

Nova podoba društva

Z veseljem vam sporočamo, da je naše društvo konkretno spremenilo svojo podobo. Kot lahko opazite, imamo novo spletno stran, kjer boste lahko v prihodnje spremljali aktivnosti društva, se prijavljali na dogodke in dostopali do raznih gradiv . Poleg nove spletne...

Ptuj 2006

“Človeške pravice in totalitarni režimi pri pouku zgodovine” – III. zborovanje učiteljev zgodovine Predstavitev temeČlovekove pravice, demokracija in spoštovanje pravnih norm so temeljne vrednote Evropske unije, Sveta Evrope in OZN.  Leta 2000 so...
Škofja Loka 2011

Škofja Loka 2011

X. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEVSpoštovane kolegice, spoštovani kolegi!Organizacijski odbor X. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 28. junija 2010 določil vsebino X. tekmovanja mladih zgodovinarjev.► Državno srednješolsko...
Potepanje po Slovaški

Potepanje po Slovaški

Potepanje po Slovaški, ekskurzija učiteljev zgodovine, 23.–25. september 2005Slovenski učitelji zgodovine iz osnovnih in srednjih šol smo se konec septembra odpravili na potepanje po naši nekdanji monarhiji. Izlet je organiziralo Društvo učiteljev zgodovine Slovenije,...

Laško 2002

»Vloga mitov pri poučevanju slovenske zgodovine« – I. Zborovanje učiteljev zgodovine, Laško, 22. in 23. marec 2002V Društvu učiteljev zgodovine Slovenije smo se na podlagi svojih opažanj in izkušenj iz tujine odločili organizirati zborovanje, ki bi ob...