XVII. tekmovanje mladih zgodovinarjev

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Organizacijski odbor XVII. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 27. junija 2017 določil vsebino XVII. tekmovanja mladih zgodovinarjev. ► Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev...

XVI. tekmovanje mladih zgodovinarjev

Tema tekmovanja: Slovenski naselitveni prostor od 10.-15. stoletja Šolsko tekmovanje: 31.1. 2018 Državno tekmovanje: 7.4. 2018 na Gimnaziji Ptuj Seznam literature in prijavnica bodo pripravljeni do konca avgusta.

Nova učbeniška politika

Javni poziv Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje k premisleku o »novi učbeniški politiki« Spoštovani gospod dr. Božidar Opara predsednik strokovnega Sveta RS za splošno izobraževanje Nova učbeniška politika, ki jo je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič 21....

Ponudba izobraževanja:

»Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev« Projekt »Le z drugimi smo« bomo izvajali BREZPLAČNO po vsej Sloveniji na treh ravneh: 1. usposabljanje celotnih vzgojiteljskih/učiteljskih/profesorskih zborov 2. regijska usposabljanja (različni...