37. zborovanje

Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS

 

Ljubljana, 22.  do 24. oktober 2014

 

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane. – 100 let začetka prve svetovne vojne

PROGRAM

 

V sodelovanju z: ZRC SAZU,  Inštitutom za novejšo zgodovino, Arhivom Republike Slovenije, Muzejem za novejšo zgodovino

 

SREDA,  22. 10. 2014

             

              ATRIJ ZRC SAZU, Novi trg 2

 

9.00 – 9.50 – Pozdravi, nagrade, častno članstvo

 

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (1)

 

10.10 – 11.45, predsedujoča Dragica Čeč

1.      Darja MIHELIČ, Hrana v družinskem proračunu meščanske družine konec 19. in v začetku 20. stoletja.

2.      Zdenka BONIN, Prehrana v koprskem samostanu sv. Klare ob koncu 18. stoletja

3.      Bojan BALKOVEC, Gospodinja.

4.      Deborah ROGOZNICA, Zgodovinska dediščina ribje industrije v virih, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Koper. Kulturna dediščina blagovne znamke Arrigoni.

diskusija

 

12.10 – 13.40, predsedujoči Bojan Godeša

5.       Viljenka ŠKORJANEC, Prehrana v koncentracijskih taboriščih: primerjava Rab-Gonars.

6.       Vida DEŽELAK-BARIČ, Prehrana v odporništvu na Slovenskem med drugo svetovno vojno

7.       Bojan HIMMELREICH, Prehrana v Sloveniji v kriznih časih. Primerjava obdobij prve in druge svetovne vojne ter obdobja 1945-1951.

8.      Zvezdan MARKOVIĆ, Blaž TORKAR, Prehrana v Jugoslovanski ljudski armadi.

diskusija

 

15.00 – 16.35, predsedujoča Mateja Režek

9.      Dragica ČEČ, Eksistenčna kriza leta 1752

10.   Milena Mileva BLAŽIĆ, Motiv soli v pravljicah – študij primera Krpan z Vrha

11.  Mojca ŠORN, »Naši želodci so kakor vrt, samo zeleno plava notri, pomešano z makaroni v vsaki obliki« : Prehrana prebivalcev Ljubljane v času druge svetovne vojne.

12.  Kerstin Susanne JOBST, Hunger als kulturelle Ressource. Der Holodomor in der Ukraine

diskusija

 

17.00 – 18.35, predsedujoči Matevž Košir

13.  Marija WAKOUNIG, Simboli in rituali (slavnostne) obedi v diplomaciji / Tafeln in der Diplomatie: Symbole und Rituale bei Tisch als Ausdruck von Wertschätzung?

14.  Christoph AUGUSTYNOWICZ, Tafeln mit Moskowitern und Tataren: Versorgung und zeremonielles Speisen als Elemente politischer und kultureller Begegnung am Kaiserhof im 17. Jahrhundert

15.   Alojz IVANIŠEVIĆ, Hrvatska nacionalna kuhinja kao konstrukt /Die Fiktion der kroatischen Nationalküche  von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.

16.   Katja ŠKRUBEJ, Vloga hrane v najstarejših procesih institucionaliziranja oblasti pri prednikih Slovencev: gospod (*’gospodar obeda’; *’gospodar gostov’; ‘voditelj skupnosti’, ‘odličnik’) in pojezda (‘izvrševanja oblasti z obhodom’; ‘zbor skupnosti z gostijo’; ‘dajatev’)

diskusija

 

 

PREŠERNOVA DVORANA, Novi trg

 

16.00 – 18.00

 

Šolska sekcija

 

“Pouk zgodovine na soškem bojišču”

Pozdrav vodje sekcije dr. Andreje Valič Zver: Na panelu bodo sodelovali: mag. Renato Podbersič (SCNR), dr. Tamara Griesser Pečar (SCNR), mag. Jurij Pavel Emeršič (Gimnazija Želimlje), Tadej Munih (Društvo Soška fronta) in mag. Tadej Koren (Fundacija Pot miru v Posočju).

 

 

           19.00 –  sprejem pri ljubljanskem županu v Mestni hiši

 

 

ČETRTEK 23.10.2014

 

ATRIJ ZRC SAZU, Novi trg 2

 

100 let od začetka prve svetovne vojne

            

 9.00 – 10.00

1.      Mark CORNWALL, The Spirit of 1914 in Austria-Hungary

2.      Petra SVOLJŠAK, Slovenci in prva svetovna vojna 1994-2014

 

100 let od začetka prve svetovne vojne

PREŠERNOVA DVORANA, Novi trg

 

10.10-11:25, predsedujoča Petra Svoljšak         

3.      Zvezdan MARKOVIĆ, Blaž TORKAR, Vojni načrti antantnih in centralnih sil pred 1. svetovno vojno

4.      Borut KLABJAN, Trst 1914 Julijska kriza in percepcija sarajevskega atentata na tržaškem

5.      Damijan GUŠTIN, Slovenci na strani antante           

diskusija

   

11.40 – 12.50, predsedujoči Marko Štepec

6.      Dušan NEĆAK,  Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Svetozarja Boroevića de Bojne                             

7.      Gorazd BAJC, Britanci in italijanska vojska na soški fronti 

8.      Gregor ANTOLIČIČ, Nadvojvoda Evgen                                           

diskusija

 

14:00 – 15.05, predsedujoči Damijan Guštin

9.      Rok STERGAR, “Zvečer kozličkov pogreb”: Hrana na frontah 1. svetovne vojne            

10.  Marko ŠTEPEC, Prehrambena kriza v zaledju soškega bojišča                 

11.  Branko ŠUŠTAR, Različne izkušnje slovenskega učiteljstva med prvo svetovno vojno: pri pouku, na fronti, v ujetništvu in begunstvu

diskusija

 

15.25 – 16.45, predsedujoči Peter Vodopivec                    

12.  Marta VERGINELLA, Ženske in prva svetovna vojna         

13.  Urška STRLE, “Eventuelno bi se tudi na ponudbe ženskih moči oziralo”: žensko delo in velika vojn

14.  Ana CERGOL PARADIŽ, “Militarizacija materinstva” ženski “naravni poklic” in Velika vojna

15.  Kornelija AJLEC, Socialno varstvo in gmotne posledice vojne med ženskami                

16.  Irena SELIŠKAR, Skrb v službi vojne

diskusija

                                      

 

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (2)

 

ATRIJ ZRC SAZU, Novi trg

 

      10.30 – 12.35, predsedujoči Stanko Granda

 1. Stanislav JUŽNIČ, Vakuum za shranjevanje živil in kuhanje
 2. Željko OSET, Maks Samec, znanstvenik in veteran prve svetovne vojne.
 3. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ, Kulturne in družbene razsežnosti vegetarijanstva in veganstva skozi ustvarjalna opusa Jureta Detele, Miklavža Komelja in v proznih delih Johna Maxwella Coetzeeja
 4. Saša POLJAK ISTENIČ, “Od vil do vilic”: kulinarična dediščina in njen razvojni potencial.

diskusija

 

13.30 – 15.00, predsedujoči Željko Oset

 1. Mitja GUŠTIN, Na zdravje, bratje!
 2. Špela LEDINEK LOZEJ, Razmerje med spremembami kuhinjskega prostora in prehrane v 20. stoletju: primer Vipavske doline
 3. Ivanka ZAJC CIZELJ, Ilegalna imena hiš na območju občine Velenje 1941-1945.

diskusija

 1. Maja POVALEJ, Žarko ŠTRUMBL, Preskrba prebivalstva ter prehranjevanje v menzah oz. delavsko-uslužbenskih restavracijah v letih 1945-1950.

diskusija

 

15.00 – 16.30, predsedujoči Branko Šuštar

 1. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Tanja BELČIČ, Neža HRASTAR, Dora STEPAN, Bolezni prehrane skozi čas na primerih hipovitaminoz, golšavosti, kretenizma in protina.
 2. Dunja DOBAJA, Skrb legalne zdravstveno-socialne službe za prehrano mater in otrok v obdobju okupacije na območju Ljubljanske pokrajine.
 3. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Cita ZUPANC, Janja OMEJEC, Vzgoja in prehrambene navade razvitega sveta po 2. svetovni vojni ter posledične bolezni.
 4. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Maša GLIŠOVIČ, Marina MRŠNIK, Žitarice skozi čas in bolezen celiakija.

diskusija

 

17:00  Ogled razstave Take vojne si nismo predstavljali v Muzeju novejše zgodovine,

 

18.30  OBČNI ZBOR

 

 

 

                                                                                             

PETEK, 24. 10. 2014

 

    

PREŠERNOVA DVORANA, Novi trg

 

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (3)

 

      9.00 – 10.35, predsedujoči Vasko Simoniti

 1. Jernej MLEKUŽ, “Povelje mogočnega avstrijskega cesarja Franca Jožefa je hotelo podelati vse Slovence v klobase, končno smo pa vanj zavili kranjsko klobaso!” Kako je kranjska klobasa kakor mora ležala na možganih Slovencev v času prve Jugoslavije.
 2. Tina BAHOVEC, “Cvenkljeva gospodinja” in koroški “nudeljni”. O oblikovanju spolne in narodne identitete na slovenskem Koroškem v 20. stoletju.
 3. Marko KLAVORA, Bosanski žlikrofi«: povratne migracije in (pre)hrana na primeru slovencev v Bosni in Hercegovini
 4. Alenka AUERSPERGER, Kruh in vino v pismih.

Diskusija

 

 

11.00 – 12.35, predsedujoča Katarina Keber

 1. Daniela JURIČIČ ČARGO, Urbarji – vir za zgodovino prehrane
 2. Marjetka BALKOVEC DEBEVEC; O šolskih malicah v šolah na Slovenskem v stoletju med 1860 – 1960
 3. Gregor JENUŠ, Prva svetovna vojna, vojno gospodarstvo in sprememba prehrane na Spodnjem Štajerskem (1914-1918)
 4. Kaja ŠIROK, Okus  spomina. Refleksija na obdobje Zavezniške vojaške uprave v življenjskih zgodbah pričevalcev

diskusija

 

 

13.30 – 15.05, predsedujoči Kaja Širok

 1. Tanja GOMIRŠEK, Kuhinjska oprema kmečkega doma Goriških brd v 1. polovici 19. stoletja.
 2. Irena ROŽMAN, Socialni in zdravstveni vzroki umrljivosti otrok v 1. polovici 20. stoletja.
 3. Katarina KEBER, Hrana, ki zdravi. Varovalna in zdravilna vloga hrane v času epidemij kolere.
 4. Jože DEŽMAN, Politično izzvana lakota kot prvina genocidnosti titoizma.

 

ATRIJ ZRC SAZU, Novi trg 2

 

11.00 – 12.35

           Predstavitev doktoratov

 

 

 

(Skupno 171 obiskov, današnjih obiskov 1)