Mednarodni projekt Learning a History that is not yet History II (Poučevati zgodovino, ki še ni zgodovina II)

Čas projekta:

2021−2023

Cilj projekta:

Priprava učnih gradiv za pouk zgodovine o vojnah ob razpadu Jugoslavije v 90. letih 20. stoletja, ki bodo pripravljena tako, da bodo spodbujala učence k razpravi, spoznavanju in razumevanju »občutljivih tem«. 

Z gradivi bomo:

• okrepili kvalitetno poučevanje zgodovine in državljanske vzgoje,

• okrepili nacionalna društva učiteljev zgodovine in s tem civilno družbo v regiji,

• prispevali k sodelovanju in stabilnosti v regiji zahodnega Balkana. 

Projekt je nadaljevanje že zaključenega projekta ‘Learning History that is not yet History’ (2016−2018).

V okviru projekta se bo izvedlo:

1. RAZISKOVANJE 
• vojn ob razpadu Jugoslavije v 90. letih 20. stoletja
• potreb po obravnavi teme v poučevanju zgodovine v posameznih državah 

• način poučevanja sodobne zgodovine v posameznih državah

2. STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA Z MEDNARODNO UDELEŽBO

• o poučevanju občutljivih tem pri pouku zgodovine

• o sodobnih pristopih pri poučevanju občutljivih tem pri pouku zgodovine 

•  s predstavitvijo dobrih praks 

3. STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE ZGODOVINE NA NACIONALNEM NIVOJU 

• s predstavitvijo dobrih praks pri poučevanju občutljivih tem pri pouku zgodovine

V okviru projekta bodo objavljeni:

1. PRIROČNIK ZA UČITELJE 

• v katerem bodo strokovnjaki predstavili pristope pri poučevanju občutljivih tem pri pouku zgodovine 

2. UČNA GRADIVA 

• delovni listi, pripravljeni za neposredno uporabo v razredu

3. SPLETNA STRAN 

• kjer bo dostopno vse gradivo

Projekt povezuje:

• lokalne projektne time, sestavljene iz izkušenih učiteljev zgodovine in vodij projektov, ki bodo vodili projekt na nacionalnem nivoju,

• strokovnjake iz različnih področij, ki bodo pripravili predavanja in delavnice, 

• društva učiteljev zgodovine in učitelje zgodovine, ki se bodo udeležili seminarjev/delavnic,

• nacionalne institucije vzgoje in izobraževanja, ki so pristopile k projektu. 

Partnerji projekta:

EUROCLIO  – Evropska zveza učiteljev zgodovine, Nizozemska 

Društvo učiteljev zgodovine Bosne in Hercegovine – Euroclio HIP

Hrvaško društvo učiteljev zgodovine

Društvo učiteljev zgodovine Kosova  

Društvo učiteljev zgodovine Črne Gore 

Društvo učiteljev zgodovine Makedonije 

Društvo učiteljev družboslovja, Srbija 

Društvo učiteljev zgodovina Slovenije 

ODPOVED TEKMOVNJA

Spoštovani

Organizacijski odbor XX. tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji v petek, 29. januarja, sprejel sklep, da letošnje tekmovanje odpovemo.

Pri odločitvi smo izhajali iz trenutnih epidemioloških razmer in napovedi vračanja dijakov v šolo, ki niso prav nič spodbudne.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali s prijavo.

Vam in vašim dijakom želimo vse dobro.

V imenu organizacijskega odbora

Elissa Tawitian

XX. tekmovanje mladih zgodovinarjev – prijavnica in seznam literature


Spoštovane kol Organizacijski odbor XX. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 28. junija 2020 določil vsebino XX. tekmovanja mladih zgodovinarjev.
Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v šolskem letu 2020/21 izpeljano v soboto, 20. marca 2021, na Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
– Tema tekmovanja je: „ Druga svetovna vojna “

več…

ODPOVED TEKMOVNJA

Spoštovani Organizacijski odbor XX. tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji v petek, 29. januarja, sprejel sklep, da letošnje tekmovanje odpovemo. Pri odločitvi smo izhajali iz trenutnih epidemioloških razmer in napovedi vračanja dijakov v šolo, ki niso prav...

več...

Strokovni simpozij

      Spoštovani! Društvo učiteljev zgodovine Slovenije organizira zanimiv strokovni simpozij ob praznovanju 25. obletnice osamosvojitve Slovenije in ob tem tudi 25. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Pri obveščanju o dogodku in zbiranju...

več...

Strokovni simpozij

      Spoštovani! Društvo učiteljev zgodovine Slovenije organizira zanimiv strokovni simpozij ob praznovanju 25. obletnice osamosvojitve Slovenije in ob tem tudi 25. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Pri obveščanju o dogodku in zbiranju...

(Skupno 11.227 obiskov, današnjih obiskov 2)