POLETNA ŠOLA EUROCIA – EVROPSKEGA ZDRUŽENJA UČITELJEV ZGODOVINE

Strategies for Inclusion – Making history and citizenship education more inclusive and accessible

Incorporating the 4th Regional Summer School & Professional Development Training

10 – 14 July 2018 / Metlika, Slovenia

 MOŽNOST UDELEŽBE ZA SLOVENSKE UČITELJE:

  • ENODNEVNA UDELEŽBA v torek 10. julija
  • CELOTEN SEMINAR od 10. do 14. julija

 

Strokovni simpozij

      Spoštovani! Društvo učiteljev zgodovine Slovenije organizira zanimiv strokovni simpozij ob praznovanju 25. obletnice osamosvojitve Slovenije in ob tem tudi 25. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Pri obveščanju o dogodku in zbiranju...

več...

Strokovni simpozij

      Spoštovani! Društvo učiteljev zgodovine Slovenije organizira zanimiv strokovni simpozij ob praznovanju 25. obletnice osamosvojitve Slovenije in ob tem tudi 25. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Pri obveščanju o dogodku in zbiranju...

Projekt »Napravite mi

Projekt »Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva«