XV. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

XV. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA MLADIH ZGODOVINARJEVŠOLSKO LETO 2014-15

 Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

 
S kilikom na ustrezno alinejo spodaj boste dobili povezavo na testne pole za izvedbo  tekmovanja.  Najprej vpišete geslo, ki ste ga dobili po elektronski pošti, nato lahko prenesete datoteko na svoj računalnik.  Datoteko na svojem računalniku odklenete z geslom, ki vam je bilo posredovano po elektronski pošti.
 

XIV. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

 Organizacijski odbor XIV. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 03. julija 2014 določil vsebino XIV. tekmovanja mladih zgodovinarjev.

 ► Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v šolskem letu 2014/15 izpeljano v soboto, 07. marca 2015, na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, Poljanska 61, 1000 Ljubljana

► Tema tekmovanja je: „Rimljani na Slovenskem “

 1. ŠOLSKO TEKMOVANJE BO IZPELJANO NA VSEH PRIJAVLJENIH ŠOLAH ISTOČASNO, IN SICER V ČETRTEK, 29. JANUARJA 2015, MED 14.00 IN 15.00 URO.

PRIJAVLJENI DIJAKI BODO PISALI ENOTNO TESTNO POLO, KI JO BO SESTAVIL ORGANIZACIJSKI ODBOR TEKMOVANJA. TESTNA POLA BO OBJAVLJENA NA SPLETNEM NASLOVU DRUŠTVA UČITELJEV ZGODOVINE NAJMANJ 24 UR PRED TEKMOVANJEM.

 2. TUDI LETOS BOMO TEKMOVANJE IZVEDLI DIFERENCIRANO ZA GIMNAZIJE IN SREDNJE STROKOVNE ŠOLE.

 Pri pripravah na tekmovanje upoštevajte vso predpisano literaturo, ker drugače ni mogoče zagotoviti tekmovanja pod enakimi pogoji.

 Na državnem tekmovanju lahko vsaka šola tekmuje le z eno ekipo (izjeme so navedene v pravilniku), ki jo sestavljajo 3 dijaki (najuspešnejši na šolskem tekmovanju). Šola lahko na ekipo prijavi le enega mentorja, ki ob zaključku tekmovanja prejme ustrezno potrdilo. 

V prilogi Vam pošiljamo prijavnico za XIV. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev – ŠOLSKO TEKMOVANJE, ki jo izpolnite in jo pošljite do petka, 24.  oktobra 2014.

  Kotizacija za udeležbo na državnem tekmovanju bo znašala 16 € na tekmovalca, skupaj torej  48 € na šolo. Račun za kotizacijo boste prejeli po končani prijavi v mesecu februarju 2015.

Po šolskem tekmovanju vam bomo glede na vašo prijavo poslali ponovni dopis s prijavnico na državno tekmovanje in vsemi potrebnimi informacijami.

Pravilnik o tekmovanju za državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev je objavljen na spletni strani Društva učiteljev zgodovine Slovenije: www.drustvo-ucit-zgodovine.si. 

Organizacijski odbor

 

Več ...
 

37. zborovanje ZZDS

37. zborovanje

Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS

 

Ljubljana, 22.  do 24. oktober 2014

 

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane. – 100 let začetka prve svetovne vojne

Več ...
 
Stran 1 od 10
JA slide show