»ZGODOVINA, KI POVEZUJE:

KAKO POUČEVATI OBČUTLJIVE TEME IZ JUGOSLOVANSKE ZGODOVINE?«

SEMINAR Evropskega združenja učiteljev zgodovine in Društva učiteljev zgodovine Slovenije

 

Pri projektu, ki je potekal v letih 2011-14, in se je vsebinsko navezoval na problematiko življenja v Kraljevini Jugoslaviji, je bil dan velik poudarek na razvijanje sodobnih metod pouka zgodovine in učnega procesa na splošno. Z izborom občutljivih in kontroverznih tem, ki je bil izdelan konsenzualno na sestankih članov projekta, so le-te predstavljene prek zgodovinskih virov in pripravljene za uporabo v razredu. Z gradivom so nosilci projekta želeli spodbuditi kritično mišljenje in razvoj zavesti, da drugi ne delijo nujno z nami enakega mišljenja in interpretacije »naše slavne preteklosti«.

 

V projektu so sodelovala naslednja združenja učiteljev zgodovine: Društvo učiteljev zgodvine Slovenije, EUROCLIO HiP BiH iz Bosne in Hercegovine, HUNP (Hrvaško društvo učiteljev zgodovine) in UDI-EC (Društvo srbskih učiteljev zgodovine), ANIM (Makedonsko društvo učiteljev zgodovine), HIPMONT (Združenje učiteljev zgodovine Črne Gore) in SHMHT (Združenje učiteljev zgodovine Kosova). Vsa ta združenja so člani evropskega združenja učiteljev zgodovine EUROCLIO, ki je bilo tudi koordinator skupnega dela.

 

S tega mesta je možen dostop do gradiva, ki je nastalo v okviru projekta. Slovenska knjiga

 

Vabilo na seminar

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!


Vabim Vas na enodnevni seminar, ki ga Društvo učiteljev zgodovine Slovenije organizira skupaj z evropskim združenjem učiteljev zgodovine, in bo v Ljubljani 19. septembra 2014.
Na tem enodnevnem srečanju vam bomo predstavili rezultate zanimivega projekta, v katerem smo moči združili z učitelji zgodovine iz vseh delov nekdanje Jugoslavije. Nastalo je gradivo, ki v obliki delavnic obravnava občutljive in kontroverzne teme iz življenja v nekdanji skupni državi in iz obdobja prve Jugoslavije.


Seminar je brezplačen in bo objavljen v katalogu stalnega strokovnega izpopolnjevanja ZRSŠ, udeleženci pa dobijo poleg potrdila dobijo tudi vse gradivo, ki je nastalo v okviru projekta.


Več informacij o programu in prijavnico najdete v nadaljevanju sporočila.


Lepo vas pozdravljam in upam, da se vidimo septembra.


Elissa Tawitian
DUZS

Več ...
 

Posvet zgodovinarjev

Pozdravljeni!

Zveza vsako drugo leto organizira veliki posvet zgodovinarjev, ki je v zadnjih nekaj
letih dobil mednarodni in interdisciplinarni značaj. Znanstveni simpozij zborovanja
ZZDS pred dvema letoma je nosil naslov Zgodovina otroštva. Zveza zgodovinskih
društev Slovenije letos organizira 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev
Slovenije, ki bo od 22. do 24. oktobra 2014 v Ljubljani. Tema 37. zborovanja
zgodovinarjev  je ZGODOVINA PREHRANE in POGLEDI NA PRVO SVETOVNO VOJNO.

Ker so novi prispevki k zgodovinopisju namenjeni predvsem našim učiteljem in
profesorjem zgodovine pri njihovem pouku in predavanjih, vas prosim za pomoč,
če jim lahko posredujete vprašalnik glede možnosti plačila kotizacije. 
 
 
 
Stran 1 od 9
JA slide show