Osnovne informacije

DRUŠTVO UČITELJEV ZGODOVINE SLOVENIJE,
AŠKERČEVA 2, 1000 LJUBLJANA

SPLETNA STRAN
www.drustvo-ucit-zgodovine.si

ELEKTRONSKA POŠTA:
duzs@drustvo-ucit-zgodovine.si

Član Društva je lahko vsak državljan Slovenije,
• ki se profesionalno ali kako drugače ukvarja s poučevanjem zgodovine in
• ki sprejme statut Društva
ter redno plačuje članarino

NAMEN DRUŠTVA (4. člen Statuta):

• Združevanje učiteljev zgodovine
• Zastopanje interesov učiteljev zgodovine
• Zavzemanje za kakovostno strokovno izpopolnjevanje učiteljev zgodovine
• Okrepiti vlogo zgodovine v predmetnikih učnih programov

CILJI IN NALOGE DRUŠTVA (5. člen):

• Zavzema se za kakovostne in spodbujevalne pogoje dela učiteljev zgodovine
• Prireja strokovna in družabna srečanja
• Organizira strokovno-izobraževalna predavanja za učitelje
• Sodeluje s podobnimi društvenimi in strokovnimi organizacijami doma in v svetu
• Pospešuje izmenjavo informacij na področju poučevanja zgodovine doma in v svetu
• Spodbuja strokovno usposabljanje, štipendiranje in izmenjavo učiteljev doma in s tujino
• Povezuje se z Evropskim združenjem učiteljev zgodovine (Euroclio) in aktivno deluje v njegovih organih
• Izdaja publikacije, učno in drugo gradivo

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA:

Elissa Tawitian, predsednica
Irena Paradžik, tajnica
Anita Mirjanić
Damjan Snoj
dr. Aleš Gabrič
Mojca Gabrijelčič Kukanja

PROGRAM DELA V LETU 2009

 

  1. Organizacije in izvedba VIII. državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev v Litiji.
  2. Udeležba predstavnice društva na letni konferenci učiteljev zgodovine na Cipru.
  3. Dokončanje projekta Od Trubarja do Cankarja.
  4. Organizacija strokovne ekskurzije učiteljev zgodovine v Istanbul.
  5. Sodelovanje v dvoletnem projektu Aktivno državljanstvo

 

Pristopna izjava

(Skupno 1.677 obiskov, današnjih obiskov 1)