Projekt: History thats connects
(več na http://www.euroclio.eu/new/index.php/work/history-that-connects-history-education-in-former-yugoslavia).

Leta 2011 se je Društvo učiteljev zgodovine Slovenije  vključilo v projekt History that Connects, ki  ga vodi Evropska zveza učiteljev zgodovine – Euroclio.
Cilj tega projekta je prikazati večperspektivno sliko zgodovine Zahodnega Balkana (nekdanjih republik  Jugoslavije) v času med leti 1900 in 1945. Učno gradivo naj bi se nanašalo na teme kot so Atentati in odpori, Gospodarski razvoj med obema vojnama, Konflikti in sodelovanja, in Vsakdanje življenje. Glede na to, da gre za obdobje, v katerem je bil prostor Zahodnega Balkana priča kršenja človekovih pravic in brutalne vojne, a hkrati poznan po močnem odporu zoper to zatiranje, se je projekt povezuje tudi s temami kot so človekove pravice, spoštovanje različnosti, odgovornosti.

V okviru tega mednarodnega projekta so predvidena strokovna srečanja učiteljev in manjše delavnice, ki se jih udeležujejo tudi slovenski učitelji. Člani slovenske projektne skupine so: Irena Paradžik, Helena Mešnjak, Marjeta Šifrer in Vanja Zidar Šmic. Od leta 2011 do konca leta 2012 je bilo takih srečanj že šest. Na regionalnih srečanjih so slovenski udeleženci predstavili teme (Gospodarski razvoj med obema vojnama, Državljanska vojna v času druge svetovne vojne in Otroci med drugo svetovno vojno) in gradiva, ki so jih zbrali ter priredili za uporabo pri pouku.  Izbor učnega gradiva bo objavljen v mednarodnem gradivu v angleškem prevodu, ki bo rezultat projekta History that Connects.

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)