X. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Organizacijski odbor X. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 28. junija 2010 določil vsebino X. tekmovanja mladih zgodovinarjev.

► Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v šolskem letu 2010/11 izpeljano v soboto, 26. marca 2011 na Gimnaziji Škofja Loka, Podlubnik 1.b 4220
Škofja Loka
.

► Tema tekmovanja je: „Turški vpadi, kmečki upori in reformacija na Slovenskem“.

1. ŠOLSKO TEKMOVANJE BO IZPELJANO NA VSEH PRIJAVLJENIH ŠOLAH ISTOČASNO, IN SICER V ČETRTEK, 3. FEBRUARJA 2011, MED 14.00 IN 15.00 URO. PRIJAVLJENI DIJAKI BODO PISALI ENOTNO TESTNO POLO, KI JO BO SESTAVIL ORGANIZACIJSKI ODBOR TEKMOVANJA. TESTNA POLA BO OBJAVLJENA NA SPLETNEM NASLOVU DRUŠTVA UČITELJEV ZGODOVINE 24 UR PRED TEKMOVANJEM.

2. V ŽELJI PO ČIM VEČJI POPULARIZACIJI PREDMETA IN TEKMOVANJA BOMO ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE TUDI LETOS IZVEDLI DIFERENCIRANO ZA GIMNAZIJE IN SREDNJE STROKOVNE ŠOLE.

Pri pripravah na tekmovanje upoštevajte vso predpisano literaturo, ker drugače ni mogoče zagotoviti tekmovanja pod enakimi pogoji.

Na državnem tekmovanju lahko vsaka šola tekmuje le z eno ekipo (izjeme so navedene v pravilniku), ki jo sestavljajo 3 dijaki (najuspešnejši na šolskem tekmovanju). Šola lahko na ekipo prijavi le enega mentorja, ki ob zaključku tekmovanja prejme ustrezno potrdilo.

Kotizacija za udeležbo na državnem tekmovanju bo znašala 15 € na tekmovalca, skupaj torej 45 € na šolo. Račun za kotizacijo boste prejeli po končani prijavi v mesecu februarju 2011.

Sredi februarja 2011 vam bomo glede na vašo prijavo poslali ponovni dopis s prijavnico na državno tekmovanje in vsemi potrebnimi informacijami.
Pravilnik o tekmovanju za državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev je objavljen na spletni strani Društva učiteljev zgodovine Slovenije: www.drustvo-ucit-zgodovine.si.

Lep pozdrav

Organizacijski odbor

  X. tekmovanje mladih zgodovinarjev – literatura

Testi in rešitve državnega tekmovanja

S kilikom na ustrezno alinejo spodaj boste dobili povezavo na testne pole in rešitve le teh.

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)