Čas projekta:

2021−2023

Cilj projekta:

Priprava učnih gradiv za pouk zgodovine o vojnah ob razpadu Jugoslavije v 90. letih 20. stoletja, ki bodo pripravljena tako, da bodo spodbujala učence k razpravi, spoznavanju in razumevanju »občutljivih tem«. 

Z gradivi bomo:

• okrepili kvalitetno poučevanje zgodovine in državljanske vzgoje,

• okrepili nacionalna društva učiteljev zgodovine in s tem civilno družbo v regiji,

• prispevali k sodelovanju in stabilnosti v regiji zahodnega Balkana. 

Projekt je nadaljevanje že zaključenega projekta ‘Learning History that is not yet History’ (2016−2018).

V okviru projekta se bo izvedlo:

1. RAZISKOVANJE 
• vojn ob razpadu Jugoslavije v 90. letih 20. stoletja
• potreb po obravnavi teme v poučevanju zgodovine v posameznih državah 

• način poučevanja sodobne zgodovine v posameznih državah

2. STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA Z MEDNARODNO UDELEŽBO

• o poučevanju občutljivih tem pri pouku zgodovine

• o sodobnih pristopih pri poučevanju občutljivih tem pri pouku zgodovine 

•  s predstavitvijo dobrih praks 

3. STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE ZGODOVINE NA NACIONALNEM NIVOJU 

• s predstavitvijo dobrih praks pri poučevanju občutljivih tem pri pouku zgodovine

V okviru projekta bodo objavljeni:

1. PRIROČNIK ZA UČITELJE 

• v katerem bodo strokovnjaki predstavili pristope pri poučevanju občutljivih tem pri pouku zgodovine 

2. UČNA GRADIVA 

• delovni listi, pripravljeni za neposredno uporabo v razredu

3. SPLETNA STRAN 

• kjer bo dostopno vse gradivo

Projekt povezuje:

• lokalne projektne time, sestavljene iz izkušenih učiteljev zgodovine in vodij projektov, ki bodo vodili projekt na nacionalnem nivoju,

• strokovnjake iz različnih področij, ki bodo pripravili predavanja in delavnice, 

• društva učiteljev zgodovine in učitelje zgodovine, ki se bodo udeležili seminarjev/delavnic,

• nacionalne institucije vzgoje in izobraževanja, ki so pristopile k projektu. 

Partnerji projekta:

EUROCLIO  – Evropska zveza učiteljev zgodovine, Nizozemska 

Društvo učiteljev zgodovine Bosne in Hercegovine – Euroclio HIP

Hrvaško društvo učiteljev zgodovine

Društvo učiteljev zgodovine Kosova  

Društvo učiteljev zgodovine Črne Gore 

Društvo učiteljev zgodovine Makedonije 

Društvo učiteljev družboslovja, Srbija 

Društvo učiteljev zgodovina Slovenije 

(Skupno 147 obiskov, današnjih obiskov 1)