“Človeške pravice in totalitarni režimi pri pouku zgodovine” – III. zborovanje učiteljev zgodovine

Predstavitev teme

Človekove pravice, demokracija in spoštovanje pravnih norm so temeljne vrednote Evropske unije, Sveta Evrope in OZN.  Leta 2000 so članice EU sprejele listino o temeljnih človekovih pravicah v EU. EU finančno podpira različne organizacije, ki nadzorujejo izvajanje te listine in aktivno delujejo za ozaveščanje prebivalcev o njihovih temeljnih pravicah. Tej kampanji se je pridružil tudi Svet Evrope, ki je leto 2005 proglasil za leto evropskega državljanstva.

Njegovo delovanje zajema tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, da bi okrepili zavest o pomenu demokracije v družbi. Vsekakor je vprašanje spoštovanja človekovih pravic trenutno osrednje vprašanje v EU in svetu. Vendar ne gre le za zavest o pravicah, ki naj bi bile zagotovljene slehernemu državljanu, temveč tudi za vprašanje, kako med mladino dvigniti zanimanje za to vprašanje; kako mladino pripraviti na to, da bodo odgovorni državljani in vsakdanji borci za spoštovanje človekovih pravic.

Poučevanje zgodovine in človekove pravice

Prav poučevanje zgodovine je v zadnjih desetletjih povezano tudi z vzgojo za odgovorno državljanstvo, saj skuša mladim predstaviti razvoj demokracije v svetu in Sloveniji; spodbuja medsebojno razumevanje in spoštovanje drugačnosti ter človekovih pravic. Pri pouku zgodovine se učenci seznanijo s spreminjanjem odnosa do človekovih pravic in kršenjem le teh v različnih obdobjih in režimih. Prav kršitve človekovih pravic prištevamo med tako imenovana občutljiva vprašanja poučevanja zgodovine.

V predavanjih in razpravah so se gosti dotaknili vprašanj:

 

  • Kaj lahko iz evropske in slovenske zgodovine izvemo o pomenu in spoštovanju človekovih pravic v preteklih obdobjih in režimih?
  • Kakšno razumevanje učenci pridobijo o preteklih dogodkih, ki kažejo na kršenje človekovih pravic v komunistični Sloveniji?
  • Kako sploh poučevati o slovenski komunistični preteklosti?
  • Kako je bilo kršenje človekovih pravic prikazano pri poučevanju zgodovine v preteklih zgodovinskih obdobjih in različnih   (totalitarnih) režimih?
  • Kakšen vpliv bo imelo obravnavanje vprašanja o človekovih pravicah na vsebino učnih načrtov, učbenikov in poučevanje zgodovine   nasploh? Kako je danes ta tema prikazana v naših učbenikih?
  • Kako lahko danes obravnavanje vprašanja človekovih pravic pri pouku zgodovine pripomore k ozaveščenosti mladine o spoštovanju   človekovih pravic?

 

 

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)