Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Organizacijski odbor XIII. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 05. julija 2013 določil vsebino XIII. tekmovanja mladih zgodovinarjev.

  • Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v šolskem letu 2013/14 izpeljano v soboto, 22. marca 2014, na Srednji šoli Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica.
  • Tema tekmovanja je: „Propad vzhodnega bloka in proces demokratizacije“

1. ŠOLSKO TEKMOVANJE BO IZPELJANO NA VSEH PRIJAVLJENIH ŠOLAH ISTOČASNO, IN SICER V SREDO, 29. JANUARJA 2014, MED 14.00 IN 15.00 URO.
PRIJAVLJENI DIJAKI BODO PISALI ENOTNO TESTNO POLO, KI JO BO SESTAVIL ORGANIZACIJSKI ODBOR TEKMOVANJA. TESTNA POLA BO OBJAVLJENA NA SPLETNEM NASLOVU DRUŠTVA UČITELJEV ZGODOVINE 24 UR PRED TEKMOVANJEM.

2. TUDI LETOS BOMO TEKMOVANJE IZVEDLI DIFERENCIRANO ZA GIMNAZIJE IN SREDNJE STROKOVNE ŠOLE.

Pri pripravah na tekmovanje upoštevajte vso predpisano literaturo, ker drugače ni mogoče zagotoviti tekmovanja pod enakimi pogoji.

Na državnem tekmovanju lahko vsaka šola tekmuje le z eno ekipo (izjeme so navedene v pravilniku), ki jo sestavljajo 3 dijaki (najuspešnejši na šolskem tekmovanju). Šola lahko na ekipo prijavi le enega mentorja, ki ob zaključku tekmovanja prejme ustrezno potrdilo.

V prilogi Vam pošiljamo prijavnico za XIII. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev – ŠOLSKO TEKMOVANJE, ki jo izpolnite in jo pošljite do petka, 25.  oktobra 2013.

Kotizacija za udeležbo na državnem tekmovanju bo znašala 16 € na tekmovalca, skupaj torej  48 € na šolo. Račun za kotizacijo boste prejeli po končani prijavi v mesecu februarju 2014.
Sredi februarja 2014 vam bomo glede na vašo prijavo poslali ponovni dopis s prijavnico na državno tekmovanje in vsemi potrebnimi informacijami.
Pravilnik o tekmovanju za državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev je objavljen na spletni strani Društva učiteljev zgodovine Slovenije: www.drustvo-ucit-zgodovine.si.

Prijavnico in literaturo dobite s klikom na gumb VEČ.

Lep pozdrav

Organizacijski odbor

PRIJAVNICA ZA XIII. DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO
TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV – ŠOLSKI DEL TEKMOVANJA

NAZIV ŠOLE: ______________________________________________

PRIJAVA (ustrezno obkroži)
a) GIMNAZIJA

b) SREDNJA STROKOVNA ŠOLA

NASLOV ŠOLE: ______________________________________________

POŠTNA ŠTEVILKA – KRAJ: ______________________________________________

TELEFON (na katerem ste dosegljivi): ______________________________________________

MENTOR /ICA TEKMOVANJA: ______________________________________________

ELEKTRONSKI NASLOV
MENTORJA/ICE (OBVEZNO): ______________________________________________

ŽIG

PODPIS ODGOVORNE OSEBE

Izpolnjeno prijavnico za XIII. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev – šolsko tekmovanje pošljite do 25. oktobra 2013 na naslov:

Srednja šola Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica.

Pripis: XIII. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev – prijavnica na šolsko tekmovanje

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

a) Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

1) Gabrič A., Režek M., Zgodovina 4, DZS, Ljubljana, 2011, s. 116 – 123, 124 – 128, 129 – 131, 206 – 218.
2) Repe B., Sodobna Zgodovina, Modrijan, Ljubljana, 2006, s. 211 – 212, 253 – 255,
268 – 269, 272.
3) Repe B., Naša doba, DZS, Ljubljana, 1995, s. 259 – 262, 288 – 290, 315 – 319.
4) The Times, Atlas evropske zgodovine, Slovenska Knjiga, Ljubljana 1995 / 1996,
s. 188 – 191.
(Pripravljate se po tistem učbeniku, ki ga uporabljate pri delu.)

b) Osnovna – za šolsko tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

1) Karlovšek M, Robnik V., Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje, DZS, Ljubljana, 2012, s. 132 – 143.
2) Berzelak S., Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole, Modrijan 1998, Ljubljana, 165 – 166, 186 – 194.
3) Novak F, Globočnik J, Globočnik M., Družboslovje – Zgodovina, DZS, Ljubljana,
199, s. 83 – 88,, 126 – 131.
4) The Times, Atlas evropske zgodovine, Slovenska Knjiga, Ljubljana 1995 / 1996,
s. 188 – 191.
(Pripravljate se po tistem učbeniku, ki ga uporabljate pri delu.)

a) Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

1) Judt, Tony Povojna Evropa: 1945-2005. Druga knjiga, Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007.-(Zbirka Premiki), str. 672-726

2) Temna stran meseca : kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji, ur. Drago Jančar – Ljubljana : Nova revija, 1998, str. 11-23, 365-379

3) Slovenska kronika 20. stoletja (več avtorjev; ur. Marjan Drnovšek, Drago Bajt, fotografija Marjan Paternoster), Ljubljana : Nova revija, 1997, str. 373, 377-378, 389, 390-391, 400, 409, 411-415, 419, 422, 427, 428-429, 432-435, 436, 453-454

4) Bistriški zbornik II., Zveza kulturnih organizacij občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1990, str. 24 – 28, 144 – 159, 223 – 225

5) Šerbelj F., Bistriški grad, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2005, str. 15 – 30, 44 – 48

6) Orožen Adamič M., Perko D., Kladnik D., Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana, 1996, str. 275

7) Melik A., Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino, Slovenska matica, Ljubljana 1957, str. 354 – 358


b) Dodatna – za državno tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

1) Temna stran meseca : kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji, ur. Drago Jančar – Ljubljana : Nova revija, 1998, str. 365-379

2) Slovenska kronika 20. stoletja (več avtorjev; ur. Marjan Drnovšek, Drago Bajt, fotografija Marjan Paternoster), Ljubljana : Nova revija, 1997, str. 373, 377-378, 389, 390-391, 400, 409, 411-415, 419, 422, 427, 428-429, 432-435, 436, 453-454

3) Bistriški zbornik II., Zveza kulturnih organizacij občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1990, str. 24 – 28, 144 – 159, 223 – 225

4) Šerbelj F., Bistriški grad, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2005, str. 15 – 30, 44 – 48

5) Orožen Adamič M., Perko D., Kladnik D., Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana, 1996, str. 275

6) Melik A., Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino, Slovenska matica, Ljubljana 1957, str. 354 – 358

 


 

 

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)