Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

 Organizacijski odbor XIV. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je na svoji seji 03. julija 2014 določil vsebino XIV. tekmovanja mladih zgodovinarjev.

 ► Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v šolskem letu 2014/15 izpeljano v soboto, 07. marca 2015, na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, Poljanska 61, 1000 Ljubljana

► Tema tekmovanja je: „Rimljani na Slovenskem “

 1. ŠOLSKO TEKMOVANJE BO IZPELJANO NA VSEH PRIJAVLJENIH ŠOLAH ISTOČASNO, IN SICER V ČETRTEK, 29. JANUARJA 2015, MED 14.00 IN 15.00 URO.

PRIJAVLJENI DIJAKI BODO PISALI ENOTNO TESTNO POLO, KI JO BO SESTAVIL ORGANIZACIJSKI ODBOR TEKMOVANJA. TESTNA POLA BO OBJAVLJENA NA SPLETNEM NASLOVU DRUŠTVA UČITELJEV ZGODOVINE NAJMANJ 24 UR PRED TEKMOVANJEM.

 2. TUDI LETOS BOMO TEKMOVANJE IZVEDLI DIFERENCIRANO ZA GIMNAZIJE IN SREDNJE STROKOVNE ŠOLE.

 Pri pripravah na tekmovanje upoštevajte vso predpisano literaturo, ker drugače ni mogoče zagotoviti tekmovanja pod enakimi pogoji.

 Na državnem tekmovanju lahko vsaka šola tekmuje le z eno ekipo (izjeme so navedene v pravilniku), ki jo sestavljajo 3 dijaki (najuspešnejši na šolskem tekmovanju). Šola lahko na ekipo prijavi le enega mentorja, ki ob zaključku tekmovanja prejme ustrezno potrdilo. 

V prilogi Vam pošiljamo prijavnico za XIV. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev – ŠOLSKO TEKMOVANJE, ki jo izpolnite in jo pošljite do petka, 24.  oktobra 2014.

  Kotizacija za udeležbo na državnem tekmovanju bo znašala 16 € na tekmovalca, skupaj torej  48 € na šolo. Račun za kotizacijo boste prejeli po končani prijavi v mesecu februarju 2015.

Po šolskem tekmovanju vam bomo glede na vašo prijavo poslali ponovni dopis s prijavnico na državno tekmovanje in vsemi potrebnimi informacijami.

Pravilnik o tekmovanju za državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev je objavljen na spletni strani Društva učiteljev zgodovine Slovenije: www.drustvo-ucit-zgodovine.si. 

Organizacijski odbor

 

Prijavnica 

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

 

a)    Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

 1) Zgodovina 1, Učbenik za 1. letnik gimnazije, Vilma Brodnik, Srečko Zgaga, Robert Jernejčič, DZS, 2009, str. 100 – 137, 155-166

2) Zakladi tisočletij; zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov – Ljubljana : Modrijan, 1999, str. 186-207; 221-231; 244-253; 257-265

3) http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-zgodovina/anticna-dediscina


b) Osnovna – za šolsko tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

1) Karlovšek M, Robnik V., Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje, DZS, Ljubljana, 2012, str. 10 – 11

2) Berzelak S., Zgodovina 1 za tehniške in druge strokovne šole, Modrijan 2003, Ljubljana,str. 76 – 83.

4) http://www.megakviz.si/Data/rimskiimperij.pdf

5) http://www.megakviz.si/Data/rimskamestafinSENDkoncno.pdf

6) Kocuvan, Eva Rimljan sem=Romanus sum, Ljubljana : DZS, 1994

7) http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-zgodovina/anticna-dediscina

 

a) Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

 1)    Slovenski zgodovinski atlas; Ljubljana : Nova revija, 2011, str. 27-41

2)    Plesničar-Gec Ljudmila, Emona in rimska kuhinja – Ljubljana : Kmečki glas : Mestni muzej, 1996, str. 9-22; 28-37

3)    Bernarda Županek 2000 let Emone, mesta v imperiju, Gea, Ljubljana : Mladinska knjiga, februar 2014, str. 24-35

4)    Dokumentarni film Emona dr. Ljudmile Plesničar Gec http://ava.rtvslo.si/predvajaj/emona-dr-ljudmile-plesnicar-gec/ava2.174287668/

  b) Dodatna – za državno tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

 1)    Zakladi tisočletij; zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov – Ljubljana : Modrijan, 1999, str. 186-207; 221-231; 244-253; 257-265

2)    Plesničar-Gec Ljudmila, Emona in rimska kuhinja – Ljubljana : Kmečki glas : Mestni muzej, 1996, str. 9-15; 28-31

3)    Bernarda Županek 2000 let Emone, mesta v imperiju, Gea, Ljubljana : Mladinska knjiga, februar 2014, str. 24-35

4)    Dokumentarni film Emona dr. Ljudmile Plesničar Gec http://ava.rtvslo.si/predvajaj/emona-dr-ljudmile-plesnicar-gec/ava2.174287668/ 

 

 

 

(Skupno 201 obiskov, današnjih obiskov 1)