PRIJAVNICA ZA XX. DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO

TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV – ŠOLSKI DEL TEKMOVANJA

 NAZIV ŠOLE 
PRIJAVA (ustrezno obkroži)a) GIMNAZIJA b) SREDNJA STROKOVNA ŠOLA
 TOČEN NASLOV ŠOLE 
 POŠTNA ŠTEVILKA – KRAJ 
 MATIČNA ŠTEVILKA ŠOLE UDELEŽENKE 
 DAVČNA OZ. ID ŠTEVILKA 
 DAVČNI ZAVEZANEC ZA DDV     DA                    NE (USTREZNO OBKROŽI)
 ŠT. PODRAČUNA 
 TELEFON (na katerem ste dosegljivi) 
 MENTOR /ICA TEKMOVANJA 
 ELEKTRONSKI NASLOV MENTORJA/ICE (OBVEZNO) 

ŽIG

PODPIS ODGOVORNE OSEBE

Izpolnjeno prijavnico za XX. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev – šolsko tekmovanje pošljite do 17. septembra 2021 na naslov:

Društvo učiteljev zgodovine Slovenije, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Pripis: XX. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev – prijavnica na šolsko tekmovanje

(Skupno 7.442 obiskov, današnjih obiskov 1)