Laško 2002

»Vloga mitov pri poučevanju slovenske zgodovine« – I. Zborovanje učiteljev zgodovine, Laško, 22. in 23. marec 2002V Društvu učiteljev zgodovine Slovenije smo se na podlagi svojih opažanj in izkušenj iz tujine odločili organizirati zborovanje, ki bi ob...