Od Trubarja do Cankarja – oblikovanje zgodovinske učne transferzale za obdobje novega veka

Učitelji zgodovine že dalj časa opozarjamo na pomanjkanje dodatnih učnih gradiv z viri, s pomočjo katerih bi učenci pri pouku zgodovine razvijali spretnosti zbiranja in izbiranja, analize, kritične presoje  vrednosti in uporabnosti informacij ter zgodovinskih virov. Ob delu z viri namreč učenci oblikujejo samostojne zaključke, mnenja, stališča in interpretacije zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov, ob tem pa tudi razvijajo sposobnosti različnih oblik komunikacije. Vse opisano jim pomaga pri doseganju ciljev kot npr. poudarjanju pozitivnih kulturnih vplivov v zgodovini slovenskega naroda ter razvijanju individualne, narodne in evropske identitete.

 

S pričujočim projektom Društvo učiteljev zgodovine načrtuje pripravo učnih gradiv, s katerimi bi lahko učenci dosegali navedene cilje. Gradiva bodo dostopna na spletni strani in pripravljena v obliki, primerki za neposredno uporabo v razredu ali na terenu.

Projektna skupina, ki jo sestavljajo izkušeni učitelji zgodovine iz različnih krajev in regij (Ljubljana, Litija, Laško, Ljutomer, Velike Lašče, Idrija, Kranj, Vrhnika, Koper), bo pripravila študije primerov značilnega pojava/dogodka/osebe iz obdobja novega veka, povezane z lokalno zgodovino.
Za vsebino projekta smo izbrali obdobje novega veka (od 16. do 19. stoletja), saj je to obdobje, v katero sodi kar nekaj dogodkov/procesov in oseb, ki so izjemno pomembne za oblikovanje slovenske narodne identitete in povezane s slovensko kulturo. Odločili smo se za študijo primerov oziroma poglobljeno obravnavo posameznih izbranih dogodkov/pojavov oziroma oseb:

 

  • reformacija in Primož Trubar (še posebej poudarjeno zaradi obletnice, ki jo praznujemo v letu 2008; povezano z Velikimi Laščami   in Laškim)
  • Valvazor in pomen njegovega dela (povezano z Litijo)
  • razsvetljenstvo in čas Ilirskih provinc (povezano z Ljubljano)
  • krepitev slovenske narodne zavesti in kulture v 19. stoletju (povezano z Ljutomerom, Ljubljano in Koper)
  • industrializacija in vpliv na slovensko kulturo (povezano s Kranjem)
  • Ivan Cankar in pomen njegovega dela (povezano tudi z družbeno zgodovino ter Vrhniko)
  • slovensko šolstvo (povezano s prvimi slovenskimi šolami; povezano z Ljubljano in prvo gimnazijo v slovenskem jeziku)

 

Ob spoznavanju kulturne zgodovine novega veka bo projekt učencem omogočal tudi spoznavanje drugih zvrsti zgodovine, na primer družbena in gospodarska zgodovina. 

Urejeno učno gradivo bodo učitelji lahko uporabili pri pouku, na ekskurzijah ali projektnem  delu. Učno gradivo, dostopno na spletni strani, v obliki delovnih listov (virtualnih učnih sprehodov, primerov igranih prizorov, različnih tipov nalog …), s katerimi bodo dogodki, pojavi in kulturni spomeniki novega veka določenega kraja približani učencem domače regije ter učno uporabni ostalim učencem v Sloveniji.

Gradiva:

19. STOLETJE
Ivan Cankar – delovni list
Primer družine Cankar
Kongres svete alianse v Ljubljani leta 1821
Kongres svete alianse v Ljubljani leta 1821 – učni list
Od Trubarja do Cankarja


18. STOLETJE
Marija Terezija in Jožef II.
17. STOLETJE
Zgodovinski učni sprehod po starih ulicah Kopra
Baročna Ljubljana
Barok
Kako so živeli v 17. stoletju – delovni list
Janez Vajkard Valvasor in Slava vojvodine Kranjske
Kako so živeli v 17. stoletju
Podoba Istre v 17. stoletju
16. STOLETJE
Delo na terenu – Koper 
Kviz o Trubarju
Primož Trubar in njegov čas
Protestantizem in Koprska škofija
Primož Trubar in njegov čas – učni list
Vloga tiska

(Skupno 190 obiskov, današnjih obiskov 1)