Projekt: History thats connects

Projekt: History thats connects(več na http://www.euroclio.eu/new/index.php/work/history-that-connects-history-education-in-former-yugoslavia). Leta 2011 se je Društvo učiteljev zgodovine Slovenije  vključilo v projekt History that Connects, ki  ga vodi Evropska zveza...

HISTORIANA

Spletni portal Historiana, ki ga ustvarja Evropska zveza učiteljev zgodovine EUROCLIO, je nastal s sodelovanjem učiteljev zgodovine iz več kot 30ih evropskih držav. S svojimi predlogi so sodelovali tudi učitelji zgodovine iz Združenih držav Amerike, Indije, Severne...

Zgodovina, ki povezuje.

Projekt, ki ga je izvajalo šest izkušenih učiteljev zgodovine iz različnih krajev/regij (Vrhnika, Ljubljana, Celje, Kranj, Maribor, Slovenske Konjice, Koper) je zbral študije primerov značilnega pojava/dogodka/osebe, ki je bil/a povezan/a z odporom v času druge...

Od Trubarja do Cankarja

Od Trubarja do Cankarja – oblikovanje zgodovinske učne transferzale za obdobje novega vekaUčitelji zgodovine že dalj časa opozarjamo na pomanjkanje dodatnih učnih gradiv z viri, s pomočjo katerih bi učenci pri pouku zgodovine razvijali spretnosti zbiranja in...

Aktivno državljanstvo

Spodbujanje aktivnega državljanstva s študijami primerov iz zgodovine in sodobnega svetaGlavni cilj dvoletnega projekta je okrepiti socialne in državljanske kompetence z aktivnim poučevanjem vsebin na temo aktivnega državljanstva, vključenih v prenovljene učne načrte...