Zgodovina, ki povezuje.

Projekt, ki ga je izvajalo šest izkušenih učiteljev zgodovine iz različnih krajev/regij (Vrhnika, Ljubljana, Celje, Kranj, Maribor, Slovenske Konjice, Koper) je zbral študije primerov značilnega pojava/dogodka/osebe, ki je bil/a povezan/a z odporom v času druge...

Od Trubarja do Cankarja

Od Trubarja do Cankarja – oblikovanje zgodovinske učne transferzale za obdobje novega vekaUčitelji zgodovine že dalj časa opozarjamo na pomanjkanje dodatnih učnih gradiv z viri, s pomočjo katerih bi učenci pri pouku zgodovine razvijali spretnosti zbiranja in...

Aktivno državljanstvo

Spodbujanje aktivnega državljanstva s študijami primerov iz zgodovine in sodobnega svetaGlavni cilj dvoletnega projekta je okrepiti socialne in državljanske kompetence z aktivnim poučevanjem vsebin na temo aktivnega državljanstva, vključenih v prenovljene učne načrte...